Skip to main content

Przydatne informacje

Kursy walut

Sprzedaż Kupno
EUR 4.3921 4.1331
USD 4.0561 3.8165
CHF 4.4619 4.1437
GBP 5.1726 4.8322

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia
4,75%
WIBOR 3M - średnia
5,48%
WIBOR 6M - średnia z kwietnia
5,72%

Godziny przelewów

Przelew międzybankowy przychodzący
ELIXIR do 12:00 do 16:00 do 18:00
Przelew międzybankowy wychodzący
ELIXIR 14:30
Ekspres ELIXIR
(Natychmiastowy)
24h
SORBNET do 15:30

K O M U N I K A T
dla osób korzystających z Bankowości Internetowej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie informuje, iż w trosce o wygodę naszych Klientów oraz dążąc do zapewnienia dostępu do stale rozszerzającej się oferty produktów i usług, Bank Spółdzielczy w Iławie wprowadza nowy system informatyczny. W ślad za tym zmieni się również System Bankowości Internetowej oraz Bankowość Mobilna.

Jesteśmy przekonani, że nowe rozwiązanie to jeszcze większa wygoda obsługi, oszczędność czasu.

To co niezmienne - to jak zawsze najwyższy poziom bezpieczeństwa.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że główne prace techniczne w tym zakresie będą prowadzone w dniach od 14.06.2024 r. do 16.06.2024 r. , co oznacza, że wykonywanie operacji w obecnym systemie będzie możliwe do 14.06.2024r.

Przelewy złożone z przyszłą datą (tj. z datą realizacji po dniu 14.06.2024r.) nie zostaną przeniesione do nowego Systemu Bankowości Internetowej (nie dotyczy to zleceń stałych).

Dotychczasowy system będzie dostępny jeszcze przez 3 miesiące, jednak tylko w zakresie wglądu do historii operacji na rachunku. Historia rachunku nie będzie widoczna w nowym systemie, będzie również możliwa do uzyskania w placówkach Banku w formie papierowej.

Aktualne informacje będą w tym zakresie udostępniane na naszej stronie internetowej www.bankbsilawa.pl

Zachęcamy do śledzenia aktualności.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława, którego akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706