Skip to main content
  • Firmy
  • Pozostałe produkty i usługi
  • Pozostałe produkty i usługi

    Pozostałe produkty i usługi

    Znajdziesz nas też tutaj

    Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława, którego akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706