• Informacje
  • Informacje

    Informacje

    Znajdą tu Państwo informację o oplatach i prowizjach, oprocentowaniu lokat i kredytów a także najważniejsze informacje dotyczące produktów bankowych.

    Znajdziesz nas też tutaj

    Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława, którego akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706