• O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy w Iławie

powstał 8 stycznia 1948 r. jako Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa, jednak dopiero 20 maja 1948 r. został wpisany do rejestru w Sądzie Okręgowym w Pasłęku. Jego założycielami było 15 działaczy miasta Iławy, w tym kilku rolników. Pierwszym prezesem Zarządu mianowany został Maksymilian Grabowski. Początkowo Bank działał na terenie miasta i gminy Iława oraz okolicznych wsi, a jego obroty nie były imponujące. Jak wspominała pełniąca przez wiele lat swoją funkcję pani prezes Regina Płotkowska, Bank rozpoczynał działalność od 2 teczek: udziałów członkowskich i kredytów.

Od początku swojego istnienia Bank wspierał lokalną społeczność, w tym głównie działalność rolniczą na ziemiach odzyskanych i nieustannie rozwijał swoją ofertę i działalność.

W 1962 r. zmieniono nazwę Spółdzielni na Bank Ludowy, zaś od roku 1973 Bank funkcjonuje pod nazwą Bank Spółdzielczy w Iławie.

Obecnie Bank posiada bogatą ofertę produktową i prowadzi działalność poprzez Centralę w Iławie i 2 oddziały w: Ostródzie i Grodzicznie oraz jednego punktu kasowego w Miłomłynie. Liczba obsługiwanych rachunków przekracza 15 tysięcy, a Bank od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingu banków zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości SA

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława, którego akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706