Władze Banku

 • Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie

  Musiał Wiesław - Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Socha Witold - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Galiński Mirosław - Sekretarz Rady Nadzorczej

  Gacioch Henryk

  Łakomy Wiesław

  Muzalewski Stanisław

  Nowakowski Roman

  Roman Zdzisław

  Solis Bogusław

  Szkamelski Marian

  Szkopiński Dariusz

 • Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie

  Prezes Zarządu
  Gnaczyński Zbigniew


  Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-ksiegowych
  Kaczyńska Monika


  Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
  Kłosowski Marek