KOD SWIFT: POLUPLPR

SWIFT(BIC), IBAN

Kod SWIFT dla Banku Spółdzielczego w Iławie - POLUPLPR

SWIFT - (skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową. W Polsce przyjęło się, że nazywamy go kodem SWIFT. Może być to nieco mylące, ponieważ za granicą kod ten określa się mianem kodu BIC (Bank Identifier Code). Zatem mówiąc o kodach BIC i SWIFT mówimy o tym samym. Jest to jawny, stały i niezmienny kod. Kod SWIFT zawiera 8 znaków i jest unikalny dla każdego banku wSWIFT(BIC), IBAN
Kod SWIFT dla Banku Spółdzielczego w Iławie - POLUPLPR
SWIFT - (skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową. W Polsce przyjęło się, że nazywamy go kodem SWIFT. Może być to nieco mylące, ponieważ za granicą kod ten określa się mianem kodu BIC (Bank Identifier Code). Zatem mówiąc o kodach BIC i SWIFT mówimy o tym samym. Jest to jawny, stały i niezmienny kod. Kod SWIFT zawiera 8 znaków i jest unikalny dla każdego banku w Polsce i zagranicą. Czasem można spotkać kod złożony z 11 znaków, wtedy 3 dodatkowe znaki identyfikują np. oddział banku. Przed wysłaniem pieniędzy za granicę lub z zagranicznego konta na krajowe należy upewnić się, że stosujemy odpowiedni format numeru rachunku. Niepoprawne wprowadzenie numeru może skutkować opóźnieniami w realizacji operacji lub zwrotem pieniędzy na rachunek, z którego chcemy je przesłać.
________________________________________
Kod IBAN Polska 28 znaków:
PLxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx (gdzie "x" oznacza numer rachunku bankowego)
KOD IBAN (skrót od International Bank Account Number) - międzynarodowy format numeru rachunku bankowego. W operacjach krajowych stosuje się standard NRB (Numer Rachunku Bankowego). NRB składa się z 26 znaków, gdzie 2 pierwsze znaki to liczba kontrolna, kolejne 8 znaków to numer rozliczeniowy banku, a pozostałe 16 to numer rachunku klienta.
W standardzie IBAN (dla operacji zagranicznych) numer rachunku zostanie uzupełniony o identyfikator kraju. W przypadku Polski przed NRB umieścimy symbol PL.
IBAN jest międzynarodowym standardem numeru rachunku bankowego. Służy do oznaczania rachunków bankowych zarówno osób fizycznych jak i prawnych, prowadzonych przez daną instytucję finansową, najczęściej bank. Polsce i zagranicą. Czasem można spotkać kod złożony z 11 znaków, wtedy 3 dodatkowe znaki identyfikują np. oddział banku. Przed wysłaniem pieniędzy za granicę lub z zagranicznego konta na krajowe należy upewnić się, że stosujemy odpowiedni format numeru rachunku. Niepoprawne wprowadzenie numeru może skutkować opóźnieniami w realizacji operacji lub zwrotem pieniędzy na rachunek, z którego chcemy je przesłać.

Kod IBAN Polska 28 znaków:

PLxx xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx (gdzie "x" oznacza numer rachunku  bankowego)

KOD IBAN (skrót od International Bank Account Number) - międzynarodowy format numeru rachunku bankowego. W operacjach krajowych stosuje się standard NRB (Numer Rachunku Bankowego). NRB składa się z 26 znaków, gdzie 2 pierwsze znaki to liczba kontrolna, kolejne 8 znaków to numer rozliczeniowy banku, a pozostałe 16 to numer rachunku klienta.

W standardzie IBAN (dla operacji zagranicznych) numer rachunku zostanie uzupełniony o identyfikator kraju. W przypadku Polski przed NRB umieścimy symbol PL.

IBAN jest międzynarodowym standardem numeru rachunku bankowego. Służy do oznaczania rachunków bankowych zarówno osób fizycznych jak i prawnych, prowadzonych przez daną instytucję finansową, najczęściej bank.