Skip to main content
 • Informacje
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Iławie (Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:

 • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
 • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

 • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
 • odrzucenie przelewu
 • wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

 • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
 • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Sanowni Państwo przypominamy, iż od dnia 14.06.2024 Bank Spółdzielczy w Iławie wprowadza nowy system informatyczny.

W związku z powyższym okresie od 14.06.2024 do 17.06.2024 możecie się Państwo spotkać z poniższymi niedogodnościami:

 1. 14 .06.2024 r. (piątek) – Bank zamykamy o godzinie 11.30
 2. 14.06.2024 r. (piątek) – przelewy w tym dniu będą realizowane do godziny 11.30
 3. Bankowość elektroniczna – będzie niedostępna od godziny 11.30 - 14.06.2024 r. do godziny 8.00 - 17.06.2024 r.

Usługi BLIK, BLIK na telefon nie będą realizowane.

Bankomaty
Należące do naszego Banku, tj. w Iławie (na ul. Jana III Sobieskiego 49), w Ostródzie (na ul. Jana Pawła II 16/49), w Miłomłynie (na ul. Twardej 10a/1), w Nowym Grodzicznie 89A – powinny działać bez problemu.

W razie trudności wypłaty gotówki z naszych bankomatów, zachęcamy do korzystania z innych bezprowizyjnych bankomatów, których aktualna lista dostępna jest dostępna pod tym linkiem

Karty i transakcje kartowe
Mogą Państwo płacić kartami w punktach usługowo-handlowych przez cały weekend wdrożeniowy

Nowa bankowość elektroniczna – będzie dostępna od godziny 8.00 - 17.06.2024 r. (poniedziałek).

Więcej informacji na naszej stronie internetowej bankbsilawa.pl

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława, którego akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706