e-Lokata Standard

OPIS:

 • zakładana w bankowości internetowej oraz mobilnej
 • minimalna kwota lokaty już od 1 000 PLN
 • okres trwania lokaty - 3 miesiące
 • lokata nieodnawialna
 • odsetki naliczane (kapitalizowane) na koniec okresu umownego (od zysku z lokaty pobierany jest 19 % podatek dochodowy)
 • w przypadki wypłaty środków przed upływem okresu umownego - odsetki od lokaty nie są naliczane
 • brak możliwości dopłacania środków w okresie trwania lokaty
 • maksymalna kwota lokat - 30 000 PLN
 • wysokość oprocentowania środków na lokacie podawana jest w Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych i depozytów terminowych w Banku Spółdzielczym w Iławie

 

KORZYŚCI:

 • pewny zysk
 • bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych
 • szybkie, wygodne otwieranie lokaty

DLA KOGO:

dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z dostępem do bankowości elektronicznej, którzy:

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz
 • nie zajmują eksponowanego stanowiska politycznego (PEP)