KREDYT MIESZKANIOWY „MÓJ DOM” - PROMOCJA!

KREDYT MIESZKANIOWY „MÓJ DOM”

To własne „M” skrojone na miarę:

 • szeroki zakres kredytowania:
  • nabycie lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego
  • budowa budynku jednorodzinnego
  • refinansowanie poniesionych kosztów na w.w. cele
  • spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku na w.w. cele
  • w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, do kosztów kredytowanej inwestycji można zaliczyć koszty remontu lub modernizacji kupowanej nieruchomości mieszkalnej
 • długi okres kredytowania –  do 30 lat
 • możliwość łączenia dochodów dla 4 kredytobiorców
 • krótki czas oczekiwania na decyzję kredytową
 • minimalna kwota kredytu udzielonego w Promocji – 100 000 zł
 • prowizja od 0,50% kwoty udzielonego kredytu
 • marża do oprocentowania od 2,2% w skali roku

Dla reprezentatywnego przykładu:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,22 %.

Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę kredytu w wys. 315 000 zł, umowę zawarto i kredyt wypłacono w dniu 27.07.2021r., umowę zawarto na okres 300 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wys. 2,65% w stosunku rocznym (WIBOR 6M w wysokości 0,25% powiększony o stałą marżę Banku w wysokości 2,40%), kredyt spłacany w równych ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym 299 rat po 1 437,10 zł, ostatnia rata w wys. 1 438,43 zł.

Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 448 665,33 zł, w tym: całkowita kwota kredytu w wysokości 315 000 zł, odsetki od kredytu w wysokości 116 131,33 zł, prowizja od udzielenia kredytu w wysokości 4 725,00 zł, opłata za rozpatrzenie wniosku 40 zł, ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki w wysokości 200 zł, opłata PCC od ustanowienia hipoteki w wysokości 19 zł, koszt sporządzenia wniosku o wpis hipoteki 100 zł, koszt wygaśnięcia zabezpieczeń w wysokości 100 zł,  koszt prowadzenia rachunku dla osoby indywidualnej w wysokości 5 zł miesięcznie, opłata za obsługę karty debetowej 3 zł miesięcznie, ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w wysokości 398 zł rocznie.

Kalkulacja została wyliczona w oparciu o założenia: hipoteka będzie ustanowiona na kredytowanej nieruchomości o wartości 395 000 zł, wkład własny 20,25%, marża Banku do oprocentowania  kredytu w wysokości 2,40% ustalona ze względu na posiadanie przez Klienta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z dostępem do usługi bankowości elektronicznej oraz posiadanie aktywnej karty debetowej, zasilanie co miesiąc rachunku wpływami w wysokości co najmniej 150% kwoty raty kapitałowo-odsetkowej udzielonego kredytu, ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości za pośrednictwem Banku w zakładzie ubezpieczeń współpracującym z Bankiem.

Uwaga:

Niniejsza RRSO jest obliczona przy założeniu, że stopa procentowa kredytu mieszkaniowego pozostanie na poziomie ustalonym dla okresu początkowego przez cały okres obowiązywania Umowy kredytu.

W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej WIBOR 6M wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie jest przyrzeczeniem kredytu.

Ostateczna kwota kredytu i wymagane zabezpieczenia kredytu uzależnione są od indywidualnej oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy

Promocja trwa od  29.07.2021r. do 31.10.2021r.

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania oraz do zakończenia Promocji bez podania przyczyny z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika Promocji.