Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

 • Nie musisz czekać całe życie i wyrzekać się wszystkiego oszczędzając na swoje mieszkanie. Już dziś możesz spełnić swoje marzenia o własnym domu. Skorzystaj z kredytu mieszkaniowego MÓJ DOM i zamieszkaj u siebie!

  • szeroki zakres kredytowania (m.in. zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowa domu i wiele innych)
  • długi okres kredytowania – nawet do 30 lat
  • możliwość łączenia dochodów nawet dla 4 kredytobiorców
  • krótki czas oczekiwania na decyzję kredytową
  • karencja w spłacie do 24 miesięcy
  • niski wkład własny
  • cel kredytowania:
   • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego
   • zakup działki budowlanej
   • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
   • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do mieszkania w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu
   • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
   • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank
   • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
    • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
    • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub mieszkania, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
    • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
   • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez spółdzielnię mieszkaniową lub developera:
    • budowa domu lub mieszkania, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
    • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
   • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej
   • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego
  • kwota kredytu – zależna od wartości kredytowanej nieruchomości, zabezpieczenia, zdolności kredytowej:
   • do 50% wartości nieruchomości w przypadku zakupu działki budowlanej
   • do 100% wartości dla pozostałych nieruchomości
  • okres kredytowania – od 1 do 30 lat
  • oprocentowanie – zmienne, WIBOR 6M + marża.
  • transze i spłata rat:
   • kredyty mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach, jednak przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia wypłaty pierwszej transzy
   • spłata w ratach kapitałowo-odsetkowych
   • raty równe lub malejące
   • możliwe ustalenie okresu karencji w spłacie rat kapitałowych do 24 miesięcy
  • karencja:
   • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
   • na wniosek Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 24 miesięcy
   • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu
  • zabezpieczenie – dopasowane w zależności od oceny stopnia ryzyka kredytowego
  • inne – możliwość skorzystania z dodatkowego ubezpieczenia
 • Dla wszystkich chcących zrealizować marzenia o własnym domu lub mieszkaniu