Kredyt Konsolidacyjny

 • Wybierając kredyt konsolidacyjny masz możliwość zmiany wielu rat w kilku różnych bankach  na jedną niższą w Banku Spółdzielczym w Iławie

  • kredyt przeznaczony jest na spłatę następujących zobowiązań:
   1) kredyt / pożyczka gotówkowa;
   2) kredyt / pożyczka samochodowa;
   3) limit w karcie kredytowej;
   4) limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
   5) kredyt / pożyczka hipoteczna;
   6) kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) do nieruchomości);
   7) kredyt studencki;
   8) kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy;
   w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku.
  • możliwość otrzymania dodatkowych środków na dowolny cel (nawet do 80.000 PLN),
  • bardzo długi okres kredytowania – nawet do 360 m-cy,
  • maksymalną kwotę kredytu,
   ◦60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
   ◦80% wartości nieruchomości, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy.
 • Dla osób chcących zreperować domowy budżet  poprzez konsolidację wielu rat w jedną niższą.