Aktualności

Zebrania Grup Członkowskich w 2023 r.

Bank Spółdzielczy w Iławie zawiadamia, że zwołuje Zebrania Grup Członkowskich w miejscowościach i w terminach określonych w załączonym harmonogramie. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zebrania...

więcej...

WIRON – informacja dla klientów

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych,...

więcej...