• Aktualności
  • Odświeżony wygląd naszej Bankowości Internetowej EBO

Odświeżony wygląd naszej Bankowości Internetowej EBO

15-11-2023

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Iławie informuje, że od dnia 15.11.2023 r. odświeżono wygląd naszej Bankowości Internetowej EBO. Zmieniona została organizacja głównego Menu.

W zakładce Produkty zgrupowano pozycje:

  • Rachunki
  • Lokaty
  • Karty
  • Kredyty

W sekcji Rachunki dodano podział na rachunki:

  • Bieżące
  • Oszczędnościowe
  • VAT

Przycisk do wylogowania się z bankowości internetowej znajduje się w prawym górnym rogu strony.

Mamy nadzieję, że zmiany przyczynią się do łatwiejszego korzystania z Bankowości Internetowej EBO.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława, którego akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706