Zebrania Przedstawicieli - 09.06.2022

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 34 ust.1 pkt.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie informuje, iż w dniu 09.06.2022r. o godz. 1000 w I terminie lub o godz. 1015 w II terminie odbędzie się Zebranie Przedstawicieli. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Karczmie „ŁABĘDŹ” Nowa Wieś koło Iławy ul. Marsa 2

Pobierz zawiadomienie wraz z porządkiem obrad.