MojeID - potwierdzanie tożsamości

Usługa mojeID już funkcjonuje w Banku Spółdzielczym w Iławie.

Klienci mogą potwierdzać swoją tożsamość online za pomocą mojeID – usługi dostarczanej przez KIR. MojeID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej. W kilku krokach, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, pozwala osobie fizycznej – Klientowi banku, szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość. Co istotne dla bezpieczeństwa danych, klient wyraża jasną zgodę na zakres i cel przekazywanych informacji. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym, użytkownik mojeID może korzystać z usług świadczonych online zarówno przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną. Oznacza to dostęp do oferty świadczonej przez przedsiębiorstwa z różnych branż, m.in. dostawców mediów, usług medycznych czy ubezpieczeniowych, jak i szerokiego spektrum spraw urzędowych, obejmujących m.in. zdalne złożenie wniosku o dowód osobisty, rejestrację pojazdu czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego. Wdrożenie mojeID jest technologicznym i procesowym skokiem w przyszłość. Rozwój cyfrowych usług komercyjnych czy publicznych nie jest możliwy bez tożsamości cyfrowej. W dłuższej perspektywie wdrożenie usługi mojeID przyczyni się do intensywniejszego rozwoju cyfrowej gospodarki. Potwierdzanie tożsamości online to kolejny krok, łączący usługi bankowe z wieloma codziennymi sprawami, które załatwiają nasi Klienci, czy to w urzędach, czy w firmach komercyjnych. Wdrożenie mojeID i Profilu Zaufanego w Banku Spółdzielczym w Iławie pozwala w trybie zdalnym, podczas pandemii, naszym Klientom oszczędzić czas i wygodniej organizować bieżące sprawy. Usługa mojeID jest udostępniana przez systematycznie rosnącą liczbę dostawców usług z różnych sektorów gospodarki. KIR prowadzi intensywne prace nad wdrożeniem mojeID z kolejnymi dostawcami usług oraz bankami jako dostawcami tożsamości. W ostatnich miesiącach można zaobserwować znaczne zwiększenie zainteresowania usługami online, co niewątpliwie jest związane z sytuacją pandemiczną, która jeszcze pełniej pokazała znaczenie zdalnej identyfikacji w funkcjonowaniu i rozwoju cyfrowej gospodarki.

Potwierdź swoją tożsamość poprzez  mojeID lub Profil zaufany wybierając z listy Bank Spółdzielczy w Iławie oraz logując się do bankowości elektronicznej.

Aktualną listę usług publicznych znajdziesz tutaj: https://obywatel.gov.pl/

Informacje na temat Profilu Zaufanego znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Informacje na temat mojeID znajdziesz tutaj: https://www.mojeid.pl/#co-to-jest-moje-id