Kredyt inwestycyjny AGRO-20

 • Kredyt umożliwia finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy.

  • zapewnienie stabilnego źródła finansowania działalności inwestycyjnej
  • atrakcyjne warunki cenowe
  • długi okres kredytowania
  • szeroki wachlarz kredytowanych przedsięwzięć
  • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji
 • Kredyt inwestycyjny Agro-20 może być przeznaczony na przedsięwzięcia:

  • zakup gruntów rolnych
  • zakup budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  • budowa budynków inwentarskich wraz z wyposażeniem oraz spłata kredytu udzielonego na takie cele w innym banku
  • refinansowanie kosztów w.w. inwestycji poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku
  • Okres kredytowania do 20 lat
  • Kwota kredytu - zależy od zdolności kredytowej Kredytobiorcy, udziału środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia, rodzaju zabezpieczenia oraz przedsięwzięcia
  • Oprocentowanie – zmienne, WIBOR 3M + marża
  • Wypłata w transzach lub jednorazowo w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu
  • Spłata kredytu w dogodnych ratach ustalonych w umowie kredytu. Możliwa karencja w spłacie rat kapitału do 24 miesięcy
  • Zabezpieczenie: hipoteka i inne ustalane indywidualnie między Kredytobiorcą a Bankiem.
  • Inne – możliwość skorzystania z ubezpieczenia
  • Minimalna kwota kredytu wynosi 50 000 PLN
 • Dla osób podejmujących lub prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej i planujących określony typ inwestycji.