Doładowanie telefonu

I. Doładowanie w systemie bankowości internetowej.

 1. Zaloguj się do systemu bankowości internetowej,
 2. Wybierz opcję "Zlecenia", następnie "Doładowania GSM",
 3. Z Menu bocznego wybierz „Nowe doładowanie” lub „Historia doładowań” (w przypadku jeżeli chcemy powielić wykonane wcześniej doładowanie),
 4. Następnie wybierz  rachunek, z którego chcesz dokonać płatności, wybierz operatora sieci, kwotę doładowania oraz numer telefonu dla doładowania. Następnie zaakceptuj regulamin doładowań,
 5. Wybierz przycisk „Zatwierdź i wykonaj”,
 6. Po zatwierdzeniu, odpowiednio wybraną metodą autoryzacji, Twoje konto zostanie doładowane.

II. Doładowanie w systemie bankowości mobilnej.

 1. Zaloguj się do systemu bankowości mobilnej,
 2. Z Menu bocznego wybierz "Doładowania GSM",
 3. Następnie wybierz „Doładowanie GSM”,
 4. Wybierz  rachunek, z którego chcesz dokonać płatności, wybierz operatora sieci, numer telefonu dla doładowania oraz kwotę doładowania,
 5. Zatwierdź czynność kodem.

III. Doładowanie w bankomacie.

 1. Włóż kartę do bankomatu,
 2. Wybierz język,
 3. Wprowadź PIN,
 4. Wybierz „Doładowania GSM”,
 5. Następnie wybierz operatora sieci oraz kwotę doładowania,
 6. Odbierz z bankomatu wydruk,
 7. W celu doładowania telefonu postępuj zgodnie z instrukcją zamieszczoną na wydruku.