PSD2

Bank Spółdzielczy w Iławie  spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu:

Za okresDostępność API PSD2Niedostępność API PSD2Dostępność bankowości internetowejNiedostępność bankowości internetowej
14.03.2020 - 13.06.2020 100% 0% 100% 0%
14.12.2019 - 13.03.2020 100% 0% 100% 0%
14.09.2019 - 13.12.2019 99,91% 0,09% 100% 0%