Outsourcing

Bank Spółdzielczy w Iławie przekazuje do Firmy I-BS.PL sp. z o.o. w Tarnobrzegu dane Użytkownika niezbędne do serwisu sprzętu i oprogramowania Systemu EBO zgodnie z „Umową serwisową” zawartą pomiędzy Bankiem i I-BS.pl sp. z o.o. w Tarnobrzegu  oraz zgodnie z umową o „Udostępnianie i utrzymanie Systemu EBO eBank OnLine”

Dane przekazane do I-BS.PL w Tarnobrzegu, podlegają ochronie   w takim zakresie i stopniu jak w Banku Spółdzielczym w Iławie.

Bank Spółdzielczy w Iławie przekazuje do Firmy Comp-Warmia sp. z o.o.  z siedzibą w Olsztynie  dane Użytkownika niezbędne do serwisu sprzętu i oprogramowania zgodnie z „Umową na obsługę informatyczna Banku Spółdzielczego w Iławie” zawartą pomiędzy Bankiem i Comp Warmia  sp. z o.o.

Dane przekazane do Comp-Warmia sp. z o.o , podlegają ochronie w takim zakresie i stopniu jak w Banku Spółdzielczym w Iławie.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie.