Lokata Overnight O/N

  • Stworzona, by pomnażać twój zysk wypracowany każdego dnia. Gdy Ty odpoczywasz, środki na rachunku nadal zarabiają i powiększają majątek przedsiębiorstwa i twój. Doceniamy twój trud i nagradzamy za pracowitość. Skorzystaj już dziś!

    • opłacalność - można efektywnie lokować bieżące nadwyżki środków finansowych z rachunków rozliczeniowych i uzyskiwać odsetki wyższe niż odsetki z rachunku rozliczeniowego
    • komfort i oszczędność czasu - uniknięcie zbędnych formalności związanych z zakładaniem kolejnych lokat - wystarczy jedno upoważnienie, aby Bank automatycznie przeksięgowywał nadwyżki środków pieniężnych z rachunków rozliczeniowych
    • odsetki od lokaty na rachunku rozliczeniowym dostępne następnego dnia roboczego rano
  • Dla wszystkim prowadzących działalność gospodarczą i posiadających środki na rachunku w kwocie co najmniej 50.000 PLN