Kredytowa linia hipoteczna

 • Produkt przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  • kredyt nawet do 60% wartości nieruchomości
  • długi okres kredytowania
  • atrakcyjne warunki cenowe kredytu
  • minimum formalności dla Klienta
  • brak opłat i prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu
  • cel kredytowania – dowolny, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz na spłatę zadłużenia w innych bankach lub instytucjach finansowych.
  • kwota kredytu – ustalana indywidualnie na podstawie zdolności kredytowej, do 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczeniem kredytu
  • okres kredytowania – do 10 lat
  • oprocentowanie – zmienne, WIBOR 3M + marża
  • transze i spłata rat:
   • kredyty mogą być wypłacane jednorazowo lub w transzach
   • spłata w ratach miesięcznych
   • raty malejące
   • możliwe ustalenie okresu karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy
  • zabezpieczenie:
   • hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta (wpis hipoteki na rzecz Banku, wyłącznie na pierwszym miejscu);
   • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką, (jeśli nieruchomość jest zabudowana lub w trakcie budowy);
   • pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;
   • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.
   • inne – możliwość skorzystania z ubezpieczenia
 • Dla prowadzących działalność gospodarczą nieprzerwanie, przez co najmniej 24 miesiące, przy czym do okresu tego wlicza się okres prowadzenia działalności pod inną nazwą lub w innej formie prawnej, jeżeli zachodzi ciągłość prowadzonej działalności gospodarczej.