Kredyt pomostowy Unia i Super Biznes

 • Specjalny kredyt inwestycyjny na realizację przedsięwzięć z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Dzięki dotacji i korzystnym warunkom kredytowania zaplanowane inwestycje przeprowadzone zostaną szybko i bez zbędnych kosztów.

  • kredytowanie kosztów kwalifikowanych - Unia Biznes
  • kredytowanie kosztów realizacji całej inwestycji - Unia Super Biznes
  • możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji do zrealizowanej inwestycji
  • elastyczne podejście Banku w ocenie projektu inwestycyjnego – zbieżne z procedurą ubiegania się o dotację
  • atrakcyjne warunki cenowe kredytu
  • cel kredytowania:
   • Unia Biznes – przeznaczony na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu
   • Unia Super Biznes – na sfinansowanie do 85% przewidywanych kosztów projektu inwestycji
  • kwota kredytu – do 85% kosztów realizowanego przedsięwzięcia
  • okres kredytowania – do 7 lat (Unia Biznes), do 10 lat (Unia Super Biznes)
  • oprocentowanie – zmienne, ustalone uchwałą Zarządu Banku
  • transze i spłata rat:
   • Unia Biznes – spłata jednorazowo z dotacji lub wielokrotnie z zaliczek dotacji i pozostałej kwoty dotacji
   • Unia Super Biznes – spłata jednorazowo z dotacji lub wielokrotnie z zaliczek dotacji i pozostałej kwoty dotacji, w części pozostałej (uzupełniającej) zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty
  • karencja
   • możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału kredytu Unia Super Biznes w części uzupełniającej do 24 miesięcy
  • zabezpieczenie:
   • cesja na rzecz Banku prawa do środków pieniężnych wynikających z umowy o dofinansowanie
   • inne indywidualnie ustalone z Bankiem w zależności od oceny stopnia ryzyka kredytowego
  • możliwość skorzystania z ubezpieczenia
 • Dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą