Kredyt obrotowy

 • Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga finansowania bieżących potrzeb firmy - zakupu surowców, materiałów, towarów lub usług. Dzięki kredytowi obrotowemu można swobodnie regulować niezbędne płatności, zwiększyć płynność i poprawić bieżącą efektywność.

  • utrzymanie płynności finansowej firmy
  • swobodny dostęp do środków pieniężnych przyznanych w ramach kredytu
  • dogodna forma udostępnienia środków – według dyspozycji Klienta
  • terminy spłaty uzależnione od cyklu obrotowego działalności Klienta
  • elastyczne formy zabezpieczeń dostosowane do sytuacji Klienta
  • cel kredytowania – finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy oraz na spłatę zadłużenia w innych bankach lub instytucjach finansowych
  • kwota kredytu – zależnie od możliwości jego spłaty
  • okres kredytowania – do 3 lat
  • oprocentowanie – zmienne, WIBOR 3M + marża
  • transze i spłata rat:
   • możliwość wypłaty kredytu w transzach według harmonogramu określonego w umowie kredytu
   • spłata w ratach miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowo (w przypadku kredytu do 12 miesięcy)
   • raty malejące
  • zabezpieczenie:
   • ustalane indywidualnie między Kredytobiorcą a Bankiem
  • inne – możliwość skorzystania z ubezpieczenia
 • Dla przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą