Kredyt inwestycyjny

 • Każdy przedsiębiorca w pewnej chwili staje przed koniecznością inwestycji, niezbędnych do dalszego rozwoju firmy. Z kredytem inwestycyjnym można bez trudu sfinansować wszystkie zamierzone przedsięwzięcia, bez konieczności angażowania znacznych kwot własnych środków.

  • zapewnienie stabilnego źródła finansowania działalności inwestycyjnej Klienta
  • poprawa płynności poprzez uwolnienie środków własnych Klienta na inne potrzeby
  • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji
  • atrakcyjne warunki cenowe kredytu
  • cel kredytowania – finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwale zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji, zakup licencji i kwot produkcyjnych oraz inne, a także na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego; także na zmianę źródeł finansowania zakończonych inwestycji oraz na refinansowanie kosztów inwestycji poniesionych w okresie 12 miesięcy przed datą umowy kredytowej
  • kwota kredytu – zależy od zdolności, sytuacji Kredytobiorcy, rodzaju zabezpieczenia oraz przedsięwzięcia, maksymalnie do 85% wartości inwestycji
  • okres kredytowania – nie dłuższy niż okres użytkowania majątku sfinansowanego kredytem, jednak nie dłużej niż 15 lat
  • oprocentowanie – zmienne, zależne od okres kredytowania, WIBOR 3M + marża
  • transze i spłata rat:
   • realizacja kredytu jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu
   • spłata jednorazowo lub w ratach
   • raty malejące
  • zabezpieczenie
   • ustalane indywidualnie między Kredytobiorcą a Bankiem
  • inne – możliwość skorzystania z ubezpieczenia
 • Dla prowadzących działalność gospodarczą i planujących rozwój firmy