Kredyt obr. na zakup rzeczowych środ.

 •  

  Wiemy jak ważne w prowadzonej działalności jest zarządzanie kosztami, dlatego przygotowaliśmy kredyt obrotowy z jeszcze niższym oprocentowaniem, by finansowanie podstawowych środków produkcji rolnej było jeszcze tańsze, a gospodarstwo przyniosło jeszcze większe

  Fotolia 93523569 S

   

  • niezwykle atrakcyjne oprocentowanie
  • jeszcze tańsze finansowanie podstawowych czynników produkcji rolnej
  • elastyczne formy spłaty kredytu
  • możliwość obniżenia prowizji od kredytu przy udokumentowaniu części wydatków
  • cel kredytowania – finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności zakup:
   • oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów
   • nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz
   • materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw
   • środków ochrony roślin
   • folii rolniczej do kiszonek sianokiszonek, sznurka rolniczego do pras
   • artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną
   • usług rolniczych
   • innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym
  • kwota kredytu – zryczałtowana w odniesieniu do ilości hektarów użytków rolnych w roku obrotowym Kredytobiorcy, określona uchwałą Zarządu Banku
  • okres kredytowania – do 12 miesięcy
  • oprocentowanie – zmienne, WIBOR 3M + marża
  • transze i spłata rat
   • możliwość wypłaty kredytu w transzach według harmonogramu określonego w umowie kredytu
   • spłata w ratach miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowo
   • raty malejące
  • karencja:
   • w przypadku wypłaty kredytu w transzach, spłacanego jednorazowo
  • zabezpieczenie
   • ustalane indywidualnie między Kredytobiorcą a Bankiem
  • inne
   • możliwość skorzystania z ubezpieczenia
   • prowizja uzależniona od stopnia udokumentowania wydatkowania środków

  Informacje o PROMOCJI kredytu dostępne w Placówkach Banku

 • Dla osób prowadzących działalność rolniczą, spełniających warunki co do celu kredytowania działalności