• Informacje
  • Komunikat Banku w sprawie kart płatniczych

Komunikat Banku w sprawie kart płatniczych

Bezpieczniejsze płatności w Internecie dzięki usłudze Verified by Visa

System weryfikacji płatności on-line Verified by Visa będzie dostępny dla posiadaczy kart Visa wydanych przez Bank Spółdzielczy w Iławie od 1 lutego 2015r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie informuje, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych oraz dostosowania do wymogów wynikających z Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, od dnia 1 lutego 2015r. :

zostaną wyzerowane limity transakcji internetowych dla kart kredytowych i debetowych. W celu odblokowania płatności kartami w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych :

  • bezpośrednio w placówkach sprzedażowych Banku Spółdzielczego w Iławie lub
  • za pośrednictwem Infolinii Banku BPS SA ( tel. 801 321 456 lub 86 215 50 00 (opłata za połączenie według  taryfy operatora).

oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym ( www.kartosfera.pl).

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w placówkach sprzedażowych Banku Spółdzielczego w Iławie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.  

W celu zarejestrowania się na portalu kartowym, należy:

  1.  wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
  2. podać numer PESEL
  3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą mogli Państwo dokonać następujących czynności:

  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • zmieniać kod PIN,
  • zastrzegać kartę.

Technologia 3D-Secure umożliwia wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia dla transakcji dokonywanych w internecie, chroniąc dane karty przed wykorzystaniem przez niepowołaną osobę. Dokonując płatności on-line z wykorzystaniem usługi Verified by Visa, użytkownik musi dodatkowo potwierdzić, że jest posiadaczem karty, za pomocą której realizowana jest transakcja. 

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława, którego akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706