O Banku

Bank Spółdzielczy w Iławie

powstał 8 stycznia 1948 r. jako Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa, jednak dopiero 20 maja 1948 r. został wpisany do rejestru w Sądzie Okręgowym w Pasłęku. Jego założycielami było 15 działaczy miasta Iławy, w tym kilku rolników. Pierwszym prezesem Zarządu mianowany został Maksymilian Grabowski. Początkowo Bank działał na terenie miasta i gminy Iława oraz okolicznych wsi, a jego obroty nie były imponujące. Jak wspominała pełniąca przez wiele lat swoją funkcję pani prezes Regina Płotkowska, Bank rozpoczynał działalność od 2 teczek: udziałów członkowskich i kredytów.

Od początku swojego istnienia Bank wspierał lokalną społeczność, w tym głównie działalność rolniczą na ziemiach odzyskanych i nieustannie rozwijał swoją ofertę i działalność.

W 1962 r. zmieniono nazwę Spółdzielni na Bank Ludowy, zaś od roku 1973 Bank funkcjonuje pod nazwą Bank Spółdzielczy w Iławie.

Obecnie Bank posiada bogatą ofertę produktową i prowadzi działalność poprzez Centralę w Iławie i 3 oddziały w: Ostródzie, Miłomłynie i Grodzicznie. Liczba obsługiwanych rachunków przekracza 15 tysięcy, a Bank od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingu banków zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości SA

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,67
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 6M - średnia z grudnia 1,80
więcej