Zarząd

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie

Prezes Zarządu
Gnaczyński Zbigniew

Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-ksiegowych
Kaczyńska Monika

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
Kłosowski Marek