Rada Nadzorcza

Musiał Wiesław - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Socha Witold - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Galiński Mirosław - Sekretarz Rady Nadzorczej

Gacioch Henryk

Łakomy Wiesław

Muzalewski Stanisław

Nowakowski Roman

Roman Zdzisław

Solis Bogusław

Szkamelski Marian

Szkopiński Dariusz