Kredyt Bezpieczna gotówka "EKO" - PROMOCJA

To kredyt, w którym minimum 60% kwoty kredytu przeznaczona jest na cele ekologiczne, a do 40% kredytu możesz wykorzystać na dowolny cel.
Nasz kredyt pozwoli zrealizować plany i jednocześnie przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Szczegóły:

 • kwota kredytu od 2 000,00 zł do 80.000,00 zł
 • okres kredytowania do 8 lat
 • prowizja od udzielenia kredytu: 0,00 % od kwoty udzielonego kredytu;
 • oprocentowanie kredytu od 6,15% w skali roku;
 • do 40% kredytu można przeznaczyć na dowolny cel

Kredyt Bezpieczna Gotówka „EKO” dedykowany jest dla przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:

 • okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną,
 • materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu,
 • odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy,
 • domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
 • systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
 • przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012,
 • ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++),
 • rowerów i innego sprzętu sportowego,
 • zakup motocykli i skuterów z napędem elektrycznym;
 • samochodów osobowych z napędem elektrycznym,
 • innych materiałów i urządzeń uznanych przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne,
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele określone w powyższych punktach, gdy faktura potwierdzająca realizację nie przekracza okresu 6 miesięcy od dnia wystawienia do dnia złożenia wniosku;
 • cel dowolny pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty pożyczki musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne.

Kredytobiorca jest zobowiązany do dostarczenia do Banku oryginału dokumentu potwierdzającego wykonanie przedsięwzięć (faktura lub rachunek lub protokół odbioru) polegających na zakupie/instalacji towarów i urządzeń ekologicznych w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy kredytu /w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy kredytu w przypadku przedsięwzięć związanych z podłączeniem lub wymianą przyłączy do sieci ciepłowniczych lub gazowych oraz prac termomodernizacyjnych. W przypadku refinansowania poniesionych kosztów przedsięwzięcia ekologicznego. Uczestnik przedstawia dokument zapłaty łącznie z wnioskiem o kredyt. Dokument potwierdzający wykonanie przedsięwzięć musi obejmować minimum 60% kwoty udzielonego kredytu.
Przykładowa wysokość rat kapitałowo-odsetkowych:

Okres
kredytowania
w miesiącach 
Kwota kredytu
15 000 zł 25 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 80  000 zł
  miesięczne raty kapitałowo - odsetkowe
12  m-cy 1 299,41 2 165,69 3 465,10 5197,65 6 930,21
24 m-cy 673,03 1121,71 1794,74 2692,11 3589,48
36 m-cy 464,58 774,30 1 238,89 1858,33 2477,78
48 m-cy 353,49 589,14 942,63 1413,94 1885,26
72 m-cy 249,83 416,38 666,21 999,31 1332,42
96 m-cy 198,39 330,65 529,04 793,55 1058,07

Dla reprezentatywnego przykładu (oprocentowanie stałe):
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,49 %.

Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę kredytu w wys. 25 000,00 zł, umowę zawarto na 36 miesięcy, oprocentowanie stałe w wys. 7,20 % w stosunku rocznym, kredyt spłacany w 36 ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym 35 rat w wysokości 774,30 zł, jedna rata w wysokości 774,49 zł.
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 27.894,99 zł, w tym: całkowita kwota kredytu w wysokości 25 000,00 zł, prowizja od udzielenia kredytu w wysokości 0,00 zł, odsetki w wysokości 2.874,99 zł, opłata przygotowawcza 20 zł.
Dane w oparciu o przykład reprezentatywny z dnia 01.10.2021r.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie jest przyrzeczeniem kredytu.
Ostateczna kwota kredytu i wymagane zabezpieczenia kredytu uzależnione są od indywidualnej oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy.

 Dla reprezentatywnego przykładu (oprocentowanie zmienne):
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,36 %.
Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę kredytu w wys. 45 000,00 zł, umowę zawarto na 60 miesięcy, oprocentowanie zmienne w wys. 6,17 % w stosunku rocznym, kredyt spłacany w 60 ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym 59 rat w wysokości 873,64 zł, jedna rata w wysokości 873,70 zł.
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 52.438,46 zł, w tym: całkowita kwota kredytu w wysokości 45 000,00 zł, prowizja od udzielenia kredytu w wysokości 0,00 zł, odsetki w wysokości 7.418,46 zł, opłata przygotowawcza 20 zł.
Dane w oparciu o przykład reprezentatywny z dnia 01.10.2021r.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie jest przyrzeczeniem kredytu.
Ostateczna kwota kredytu i wymagane zabezpieczenia kredytu uzależnione są od indywidualnej oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej Wnioskodawcy.

 Promocja trwa od 06.07.2021r. do 09.11.2021r. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania oraz do zakończenia Promocji bez podania przyczyny z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika Promocji.