Wnioski online

Klienci Banku Spółdzielczego w Iławie mogą samodzielnie, szybko i bez wychodzenia z domu wypełnić wniosek 500+ oraz wniosek z programu Dobry Start.

Należy pamiętać, że składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Bank nie pobierana żadnej opłaty, ani nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania.

Jak złożyć wniosek w bankowości internetowej EBO?

Aby wypełnić wniosek należy najpierw przygotować wszystkie dane osobowe swoje i osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę Urzędu Skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Część danych, którymi dysponuje Bank, zostanie zaczytanych w sposób automatyczny. Należy przygotować adres e-mail, na który wpłynie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku.

W momencie kiedy wszystkie dane są już gotowe należy:

 1. zalogować się do bankowości internetowej  EBO,
 2. przejść do zakładki Usługi,
 3. wybrać Wnioski i Złóż wniosek,
 4. wybrać rachunek do płatności i przejść Dalej,
 5. następnie należy:
 6. wybrać rodzaj wniosku który chcemy złożyć lub
 7. sprawdzić status złożonego wniosku,
 8. w kolejnych etapach należy:
 9. wprowadzić dane,
 10. sprawdzić dane,
 11. zatwierdzić dane,

postępując zgodnie ze wskazaniami na ekranie.

Do wniosku można dołączyć załączniki, o ile są one wymagane.

Uzupełniony wniosek można pobrać i zapisać na komputerze tylko bezpośrednio po jego wypełnieniu. Po wysłaniu wniosku, trafi on do rządowego systemu emp@tia, a następnie do odpowiedniego organu w gminie, który będzie go procesował. Klient na wskazany we wniosku adres e-mail otrzyma Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Od tego momentu wszelkie pytania i obsługę wniosku przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Więcej szczegółów dotyczących dostępnych programów rządowych można uzyskać pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/skorzystaj-z-programu-dobry-start