Kredyt inwestycyjny Unia Biznes

Opis

Specjalny kredyt inwestycyjny na realizację przedsięwzięć z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Dzięki dotacji i korzystnym warunkom kredytowania zaplanowane inwestycje przeprowadzone zostaną szybko i bez zbędnych kosztów.

Korzyści

 • finansowanie realizacji całej inwestycji: kosztów kwalifikowanych, ale także pozostałych wydatków związanych z realizowanym przedsięwzięciem
 • prosta i elastyczna procedura uzyskania kredytu – zbieżna z procedurą ubiegania się o dotację
 • atrakcyjne warunki cenowe kredytu

Szczegóły

 • cel kredytowania:

          - finansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

          - spłata kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie projektu unijnego w innym banku

          - refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych ze środków własnych Klienta na finansowanie       projektu unijnego

 • możliwość uzyskania promesy kredytowej ważnej 6 miesięcy
 • Zabezpieczenie:

  - cesja praw na Bank do środków pieniężnych z dotacji

  - inne indywidualnie ustalone z Bankiem w zależności od oceny stopnia ryzyka kredytowego

 • inne – możliwość skorzystania z ubezpieczenia
 • okres kredytowania nawet do 15 lat
 • środki własne - powinny wraz z kredytem zapewnić pełne sfinansowanie realizowanego przedsięwzięcia
 • możliwa karencja w spłacie kapitału do 2 lat
 • kredyt uruchamiany jednorazowo lub w transzach – w zależności od harmonogramu realizacji inwestycji
 • odsetki płatne miesięcznie, a kapitał w terminach określonych w umowie kredytu
 • spłata kapitału następuje ze środków własnych Klienta  i ze środków z dotacji

Dla kogo

Dla osób prowadzących działalność rolniczą i chcących zrealizować inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,67
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 6M - średnia z grudnia 1,80
więcej