kredyt inwestycyjny AGRO-20

Opis

Kredyt umożliwia finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy.

Korzyści

 • zapewnienie stabilnego źródła finansowania działalności inwestycyjnej
 • atrakcyjne warunki cenowe
 • długi okres kredytowania
 • szeroki wachlarz kredytowanych przedsięwzięć
 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji

Szczegóły

 • Kredyt inwestycyjny Agro-20 może być przeznaczony na przedsięwzięcia:
  • zakup gruntów rolnych
  • zakup budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  • budowa budynków inwentarskich oraz spłata kredytu udzielonego na takie cele w innym banku
  • refinansowanie kosztów w.w. inwestycji poniesionych w okresie 12 miesięcy przed datą umowy kredytowej
  • Okres kredytowania do 20 lat
  • Kwota kredytu - zależy od zdolności kredytowej Kredytobiorcy, rodzaju zabezpieczenia oraz przedsięwzięcia
  • Oprocentowanie – zmienne, WIBOR 3M + marża
  • Wypłata w transzach lub jednorazowo w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu
  • Spłata kredytu w dogodnych ratach ustalonych w umowie kredytu. Możliwa karencja w spłacie rat kapitału do 24 miesięcy
  • Zabezpieczenie: hipoteka i inne ustalane indywidualnie między Kredytobiorcą a Bankiem.
  • Inne – możliwość skorzystania z ubezpieczenia

Dla kogo

Dla osób prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej i planujących określony typ inwestycji.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-13 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1588
1 USD3.6664
1 CHF3.6646
1 GBP4.6183
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,67
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBOR 6M - średnia z grudnia 1,80
więcej