rzeczowka_2000.jpg
konto_internetowe.jpg
Dostęp do rachunku przez internet

Opis

img0068

Dostęp do rachunku przez internet

Prosimy bardzo uważać na fałszywe maile. Bank Spółdzielczy w Iławie nie wysyła żadnych maili do użytkowników z prośbą o weryfikację danych osobowych lub danych kart z hasłami jednorazowymi.
Prosimy nie odpowiadać na tego typu maile i nie przekazywać żadnych poufnych danych.
 


Funkcjonalność

Skrócona funkcjonalność systemu KIRI BS
 

Obsługa przelewów :
>> standardowych
>> do urzędów skarbowych
>> do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
>> terminowych
>> zleceń stałych
Informacja o :
>> saldzie konta
>> limicie pożyczki w RB/ROR
Podgląd i wydruk :
>> historii konta
>> przelewów w formacie jak w systemie księgowym
>> możliwość wydruku pojedynczych operacji widocznych w historii konta
Obsługa szablonów przelewów :
>> standardowych
>> do urzędów skarbowych
>> do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
>> dwa rodzaje funkcjonalne szablonów :
>> podpisane - gotowe do realizacji
>> niepodpisane - wymagają zatwierdzenia kodem jednorazowym
>> możliwość tworzenia paczek przelewów
>> obsługa konta przez wielu użytkowników
>> możliwość pracy grupowej
>> wydruk wyciągów
>> możliwość tworzenia predefiniowanych paczek przelewów np. listy płac
>> przesyłanie sald konta za pomocą SMS
Obsługa pełnych wyciągów

Szczegółowe informacje: prosimy o kontakt

 

Oprocentowanie i opłaty

Klienci indywidualni i rolnicy - KIRI

Opłaty i prowizje – wybrane pozycje

Otwarcie

jednorazowo

0 zł

Wydanie pierwszego pendrive’a

jednorazowo

0 zł

Prowadzenie – dostęp do rachunku przez Internet:

 

 

- POL-Konto, POL-Konto VIP

miesięcznie

0 zł

- POL-Konto Junior, Student, Senior

miesięcznie

0 zł

  • Rachunki bieżące rolników indywidualnych

miesięcznie

0 zł

Przelew na rachunek w Banku

za przelew

0 zł

Przelew na rachunek w innym banku krajowym

za przelew

1 zł

Zlecenie stałe na rachunek

za zlecenie

1 zł

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS

miesięcznie

5 zł

 

 

Firmy

Opłaty i prowizje – wybrane pozycje

Otwarcie

jednorazowo

0 zł

Wydanie pierwszego pendrive’a

jednorazowo

0 zł

Prowadzenie – dostęp do rachunku przez Internet

miesięcznie

0 zł

Przelew na rachunek w Banku

za przelew

0 zł

Przelew na rachunek w innym banku krajowym

za przelew

1,50 zł

Zlecenie stałe na rachunek

za zlecenie

1,50 zł

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS

miesięcznie

5 zł

Kontakt

OSOBIŚCIE W PLACÓWCE KONTAKT TELEFONICZNY

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

 

Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami:

Kredyty
89 644-87-17
89 644-87-19

Rachunki bieżące
89 644-87-30

ROR
89 644-87-32

Pozostałe numery telefonów dostępne są z poziomu głównego menu strony w zakładce Kontakty